Wolontariusze

S. SKRZĘTA 2
Sławomir Skrzęta
SZ. KWIATKOWSKI 1
Szymon Kwiatkowski
M. RÓG 1
Marcin Róg
J. BIELAK 1
Jarosław Bielak
M. ENGLOT 1
Mirosław Englot
J.SZYPUŁA 1
Janusz Szypuła
A Skowron1
Andrzej Skowron