Drużyna

IKS JEZIORO Tarnobrzeg

➡️ Zdjęcie 1 – 2020
od lewej w górnym rzędzie – Paweł Włodyka, Paweł Mazuryk, Dawid Sowa, Mariusz Matejek i trener Jacek Lachor
od lewej w dolnym rzędzie – Janusz Chamot, Krzysztof Żyłka, Mateusz Walski

➡️ Zdjęcie 2 – 2020
od lewej w górnym rzędzie – Dawid Sowa, Paweł Włodyka i trener Jacek Lachor
od lewej w dolnym rzędzie – Janusz Chamot, Krzysztof Żyłka, Mateusz Walski

➡️ Zdjęcie 3 – 2020
U góry od lewej – Paweł Mazuryk, Paweł Włodyka, Antoni Biedziuk, Paweł Demkowicz  i Jacek Lachor (Trener)
U dołu od lewej –  Krzysztof Żyłka, Janusz Chamot, Mateusz Walski i Piotr Sokalski

➡️ Zdjęcie 4 – 2019
od lewej w górnym rzędzie – trener Radosław Poświatowski, Paweł Mazuryk, Mariusz Matejek, Magdalena Pawłasek, Paweł Włodyka,
Jerzy Zajdel, Dawid Sowa, Paweł Demkowicz oraz trener Feliks Kordyś
od lewej w dolnym rzędzie – Janusz Chamot, Piotr Sokalski, Maciej Nalepka, Emilia Kotarska i Krzysztof Żyłka

➡️ Zdjęcie 5 – 2019 – zagadka

➡️ Zdjęcie 6 – 2019
U góry od lewej – Paweł Mazuryk, Antoni Biedziuk, Maruisz Matejek, Dawid Sowa, Paweł Włodyka i Jacek Lachor (Trener)
U dołu od lewej –  Krzysztof Żyłka, Maciej Nalepka, Janusz Chamot, Piotr Sokalski

➡️ Zdjęcie 7 – 2018
U góry od lewej – Antoni Biedziuk, Paweł Włodyka, Paweł Mazuryk, Maruisz Matejek, Jerzy Zajdel,  Jacek Lachor (Trener)
U dołu od lewej – Piotr Sokalski, Maciej Nalepka, Emilia Kotarska,  Krzysztof Żyłka, Janusz Chamot

➡️ Zdjęcie 8 – 2018
U góry od lewej – Maruisz Matejek, Antoni Biedziuk, Paweł Włodyka, Paweł Mazuryk i Jacek Lachor (Trener)
U dołu od lewej – Piotr Sokalski, Janusz Chamot, Maciej Nalepka, Krzysztof Żyłka

➡️ Zdjęcie 9 – 2019
U góry od lewej – Jakub Łoch, Grzegorz Jeż, Janusz Malarz, Krzysztof Stala, Jacek Lachor
U dołu – Rajmund Zięba (Prezes)

➡️ Zdjęcie 10 – 2018
U góry od lewej – Janusz Malarz, Łukasz Delekta, Sylwia Stala, Krzysztof Stala, Jacek Lachor i Jakub Łoch
U dołu od lewej – Janusz Chamot, Piotr Sokalski

➡️ Zdjęcie 11 – 2016
U góry od lewej – Sławomir Skrzęta, Dawid Sowa, Paweł Mazuryk, Maruisz Matejek, Monika Dobko (była zawodniczka),
Łukasz Delekta, Jerzy Zajdel, Jarosław Bielak, Jacek Lachor (Trener)
U dołu od lewej – Piotr Sokalski, Rajmund Zięba (Prezes), Krzysztof Żyłka, Emilia Kotarska, Maciej Nalepka, Janusz Chamot