Drużyna

IKS JEZIORO Tarnobrzeg

Zdjęcie pierwsze.
U góry od lewej – Sławomir Skrzęta, Dawid Sowa, Paweł Mazuryk, Maruisz Matejek, Monika Dobko (była zawodniczka),
Łukasz Delekta, Jerzy Zajdel, Jarosław Bielak, Jacek Lachor (trener)
U dołu od lewej – Piotr Sokalski, Rajmund Zięba, Krzysztof Żyłka, Emilia Kotarska, Maciej Nalepka, Janusz Chamot.

Zdjęcie drugie.
Od lewej –  Maruisz Matejek, Antoni Biedziuk, Paweł Mazuryk, Paweł Włodyka

Zdjęcie trzecie
U góry od lewej – Janusz Malarz, Łukasz Delekta, Sylwia Stala, Krzysztof Stala, Jacek Lachor i Jakub Łoch
U dołu od lewej – Janusz Chamot, Piotr Sokalski