Drużyna

IKS JEZIORO Tarnobrzeg

Zdjęcie 1
U góry od lewej – Paweł Mazuryk, Antoni Biedziuk, Maruisz Matejek, Dawid Sowa, Paweł Włodyka i Jacek Lachor (trener)
U dołu od lewej –  Krzysztof Żyłka, Maciej Nalepka, Janusz Chamot, Piotr Sokalski

Zdjęcie 2
U góry od lewej – Antoni Biedziuk, Paweł Włodyka, Paweł Mazuryk, Maruisz Matejek, Jerzy Zajdel,  Jacek Lachor (trener)
U dołu od lewej – Piotr Sokalski, Maciej Nalepka, Emilia Kotarska,  Krzysztof Żyłka, Janusz Chamot.

Zdjęcie 3
U góry od lewej – Janusz Malarz, Łukasz Delekta, Sylwia Stala, Krzysztof Stala, Jacek Lachor i Jakub Łoch
U dołu od lewej – Janusz Chamot, Piotr Sokalski

Zdjęcie 4
U góry od lewej – Sławomir Skrzęta, Dawid Sowa, Paweł Mazuryk, Maruisz Matejek, Monika Dobko (była zawodniczka),
Łukasz Delekta, Jerzy Zajdel, Jarosław Bielak, Jacek Lachor (trener)
U dołu od lewej – Piotr Sokalski, Rajmund Zięba, Krzysztof Żyłka, Emilia Kotarska, Maciej Nalepka, Janusz Chamot.