Dziękujemy Partnerom TS 2023

PARTNERZY 2
♿️ Dziękuję serdecznie wszystkim Partnerom międzynarodowego XVI Turnieju Słowian w Tenisie Stołowym na Wózkach – Tarnobrzeg 2023,
bez waszego wsparcia finansowego, dofinansowania nie byłoby szans zorganizować te zawody
✅ Partnerzy:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Fundacja ENEA
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Województwo Podkarpackie – PODKARPACKIE przestrzeń otwarta
Fundacja PKO Banku Polskiego
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego
Zespołu Szkół nr 1 w Tarnobrzegu