Dotacja z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu poprzez PZSN „Start” przeznaczyło (dofinansowanie) środki dla IKS Tarnobrzeg na 2 zadania w ramach
Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku :
– organizacja zajęć sekcji sportowych,
– organizacja imprez sportowych

Tutaj wpisz treść…