Projekt współfinansowany ze środków PFRON

„ORGANIZACJA XIV TURNIEJU SŁOWIAN W TENISIE STOŁOWYM NA WÓZKACH - TARNOBRZEG 2021”

Projekt współfinansowany ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
„ORGANIZACJA XIV TURNIEJU SŁOWIAN W TENISIE STOŁOWYM NA WÓZKACH – TARNOBRZEG 2021”

Realizacja projektu w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Termin realizacji w okresie: od dnia.01.04.21 do dnia 31.08.21r
Kierunek pomocy 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia
Typ projektu: spotkania i imprezy integracyjne o charakterze zamkniętym (w szczególności: warsztaty, zawody, koncerty)

Zasady rekrutacji beneficjentów ostatecznych projektu:
– Ogłoszenie o turnieju zostanie umieszczone na stronach internetowych, portalach społecznościowych.
– Zaproszenia zostaną wysłane do klubów sportowych w całym kraju, w których tenis stołowy uprawiają osoby na wózkach oraz do stowarzyszeń, których członkami są osoby z rożną niesprawnością ruchową.
– Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą: drogą elektroniczną, listową.
– Przyjmować będziemy także zgłoszenia telefoniczne, które będą musiały być potwierdzone jednym z powyższych sposobów

Opis działań planowanych w ramach projektu
Turniej dla osób niepełnosprawnych na wózkach odbędzie się 29 lipca – 1 sierpnia 2021 roku.
Działania zostały podzielone na pięć cyklów:
Pierwszy okres (1 kwietnia – 29 lipca 2021 r.) to przygotowania do zawodów.
Promocja i ogłoszenie turnieju.
Przyjmowanie zgłoszeń od startujących.
Szukanie sponsorów i wyjazdy do nich.
Zarezerwowanie hoteli, hali sportowej.
Pozyskanie personelu, kadry do przeprowadzenie turnieju (sędziów, opieki medycznej, wolontariuszy).
Rezerwacja i ustalenie menu wyżywienia.
Ustalenie i zakupy nagród.
Drugi okres (29 lipca 2021 r.) przygotowanie hali sportowej i sprzętu sportowego do zawodów.
Przyjęcie i zakwaterowanie uczestników zawodów.
Trening na hali sportowej oraz pierwsze gry w turnieju indywidualnym.
Trzeci okres (30 lipca – 1 sierpnia 2021 r.) to same zawody turniej drużynowy i indywidualny..
Czwarty okres (1 sierpnia 2021 r.)  to dzień finałów, rozdania nagród i zamknięcia imprezy oraz wyjazd uczestników.
Piąty okres (1 sierpnia – 31 sierpnia 2021 r.) to rozliczenie imprezy

Tutaj wpisz treść…