I Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego na 15 lecie IKS JEZIORO Tarnobrzeg

Uwaga! Zapraszamy wszystkich chętnych

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
I Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego na 15 lecie IKS JEZIORO Tarnobrzeg

PATRONAT HONOROWY
Prezydent Miasta Tarnobrzega Pan Dariusz Bożek
Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu

SPONSORZY TURNIEJU 
Superior Industries Production Poland Sp. z o.o ze Stalowej Woli
FENIX METALS Sp. z o.o. w Tarnobrzegu
Aeroklub Stalowowolski
Aga Sport – Bożena Waldowska z Gliwic
Sklep sportowy INTERS.pl z Krakowa
Drukarnia Nadwiślańska Plus A. Hędrzak, M. Sławek s.c. z Tarnobrzega
Spółdzielnia Socjalna KONAR z Tarnobrzega
DN-REHA Dieter Neckerauer z Ostrołęki sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny, medyczny

PATRONAT MEDIALNY
Radio Leliwa, TVL Telewizja Lokalna
ITV WISŁA telewizja internetowa,
Tygodnik Nadwiślański, Echo Dnia,
Portal informacyjny NadWisłą24.pl,
Portal Tarnobrzeg – Tu Żyjemy
Magazyn Polski PingPong

ORGANIZATOR
Organizatorem jest IKS Jezioro Tarnobrzeg (Prezes Rajmund Zięba),
ul. Św. Barbary 1, kom. 515 098 064, e-mail: z_radek@poczta.fm
przy współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu

CEL
– Popularyzacja i promocja tenisa stołowego
– Integracja sportowców niepełnosprawnych ze sprawnymi
– Promocja zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej poprzez sport
– Promocja Tarnobrzega, Powiatu, regionu

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
19 października 2019r (sobota) w Tarnobrzegu.
Zawody rozegrane będą na Hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 49 (obiekt dostosowany dla osób na wózkach)

UCZESTNICTWO
Prawo udziału w zawodach mają wszyscy chętni, osoby, zawodnicy niepełnosprawni i sprawni (kobiety i mężczyźni) za wyjątkiem zawodników, którzy w bieżącym bądź poprzednim sezonie występowali w rozgrywkach 2. Ligi lub wyższej w tenisie stołowym. Posiadanie licencji zawodniczej nie jest wymagane.

Warunkiem dopuszczenia zawodników do startu jest posiadanie:
– przepisowego stroju i sprzętu sportowego
– wpłata startowego 15 zł/zawodnik (w całości przeznaczona na koszty organizacji turnieju).
Zawodniczki i zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać opiekuna.
UWAGA!! Zgłoszenie się uczestnika jest jednoznaczne z brakiem przeciwwskazań lekarskich do udziału w/w zawodach.

ZGŁOSZENIA:
Należy przesłać do dnia 12 października 2019 r., do godz. 20.00 na oba adresy e-mail: z_radek@poczta.fm oraz zgloszenia@pozts.pl

Zawodnicy sprawni:
w treści maila należy podać:
– nazwisko i imię,
– rok urodzenia
– klub sportowy lub miejscowość
– czy startujesz w kategorii „Integracyjna OPEN”

Zawodnicy niepełnosprawni: przesyłają kartę zgłoszeniową
–  Na podstawie otrzymywanych zgłoszeń będzie na bieżąco aktualizowana lista startowa na stronie internetowej www.ikstarnobrzeg.pl oraz www.pozts.pl

Uwaga!! Po terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. W przypadku dużego zainteresowania turniejem, liczba miejsc będzie musiała być ograniczona i wtedy decyduje termin zgłoszenia
Dodatkowych informacji udziela Rajmund Zięba – prezes IKS JEZIORO Tarnobrzeg –
tel. 515 098 064

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZTS z uwzględnieniem specyfiki sportu niepełnosprawnych. Uczestnicy będą startować w turnieju indywidualnym

A. SPRAWNI (z podziałem na płeć):

Kategorie wiekowe:
1) do 13 lat (ur. w 2006 roku i młodsi),
2) 14 – 20 lat (ur. w latach 1999 – 2005),
3) 21 – 40 lat (ur. w latach 1979 – 1998),
4) 41 – 60 lat (ur. w latach 1978 – 1959),
5) 60 lat + (ur. w 1958 i powyżej)

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość połączenia poszczególnych kategorii wiekowych w przypadku niewielkiej liczby zgłoszeń.

B. NIEPEŁNOSPRAWNI (z podziałem na płeć):
1. klasy startowe 1-2 na wózkach (tetraplegia – najbardziej poszkodowani)
2. klasy startowe 3-5 na wózkach (paraplegia, po amputacji i inne schorzenia ruchowe)
3. klasy startowe 6-8 – grający na stojąco z dysfunkcją narządu ruchu
4. klasy startowe 9-10 – grający na stojąco z dysfunkcją narządu ruchu
5. klasa startowa 11 – grający na stojąco z lekką niesprawnością intelektualną

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość połączenia poszczególnych klas startowych w przypadku niewielkiej liczby zgłoszeń.
Rozgrywki w klasach odbędą się przy minimum 5 zawodnikach w klasie.
W przypadku mniejszej niż „5” ilości zawodników w klasie, organizator dopuszcza łączenie klas z klasy niższej do klasy wyższej.

C. NIEPEŁNOSPRAWNI + SPRAWNI:
1) kategoria integracyjna OPEN – startują wszyscy chętni, zarówno sprawni jak i niepełnosprawni (z podziałem na płeć).
Uwaga!!: w kategorii integracyjnej OPEN, w przypadku spotkania się zawodnika pełnosprawnego lub zawodnika niepełnosprawnego grającego na stojąco z zawodnikiem niepełnosprawnym na wózku, obowiązuje zasada:
• zawodnik pełnosprawny lub niepełnosprawny z klas 6-11 siada na krześle lub wózku.
• gra toczy się według zasad obowiązujących zawodników grających na wózkach.

SYSTEM ROZGRYWEK
System rozgrywek – w zależności od ilości zgłoszeń, podział na grupy lub system pucharowy lub „każdy z każdym
1) Wszystkie spotkania rozgrywane będą do trzech wygranych setów.
2) O kolejności miejsc decydować będzie:
– ilość zwycięstw
– w przypadku takiej samej ilości zwycięstw, wynik bezpośredniego meczu między
zainteresowanymi ( przy dwóch zawodnikach),
– natomiast, jeżeli więcej niż dwóch, w dalszej kolejności stosunek setów,
ewentualnie piłek.
3) Rozstawienie zawodniczek i zawodników następuje na podstawie:
– Rankingów PZTS.
– Rankingów POZTS
4) Mecze rozgrywane będą na 10 stołach (6 stołów SPONETA S7-13 i 4 stoły Andro z atestem ITTF), piłeczkami (białymi) Andro*** (plastikowe)

NAGRODY.
W turniejach indywidualnych za 1, 2 i 3 miejsca przyznawane będą: puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe (warunkiem jest pozyskanie sponsorów).
W kategorii integracyjnej OPEN za 1 miejsce w kategorii kobiet i w kategorii mężczyzn dodatkową nagrodą będzie atrakcyjny lot szybowcem ufundowany przez Aeroklub  Stalowowolski

KOMISJA SĘDZIOWSKA.
Skład komisji sędziowskiej turnieju:
– sędzia główny – Jakub Kordyś
– sędzia główny, pomocniczy – Marek Worek
– organizator – Rajmund Zięba

ZASADY FINANSOWANIA.
– Koszty związane z organizacją turnieju pokrywa organizator, sponsorzy.
– Koszty przejazdu na zawody uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

OPIEKA MEDYCZNA.
Opiekę medyczną zapewnia organizator.

SPRAWY RÓŻNE:
1. Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników i nie odpowiadają za rzeczy zaginione.
2. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów.
3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone z własnej winy.
4. Organizator, oraz wszystkie osoby z nim współpracujące i związane z przeprowadzeniem i organizacją turnieju, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed lub po imprezie.
5. Uczestnicy turnieju zgłaszając się do zawodów akceptują niniejszy regulamin oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie swojego wizerunku.
6. We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decydować będzie organizator.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, w tym zmian kategorii po weryfikacji zgłoszeń.

 

PROGRAM ZAWODÓW:
godz. 8:30 – 9:00 – przyjmowanie opłat (startowego) i wystawianie rachunków (KP)
godz. 9:00 – 9:10 – uroczyste otwarcie turnieju
godz. 9:10 – rozpoczęcie gier
ok. godz. 18:00 – 19.00 – zakończenie turnieju

 

Rajmund Zięba
Prezes IKS Jezioro Tarnobrzeg

Tutaj wpisz treść…