XIII Turniej Słowian w Tenisie Stołowym na Wózkach – Tarnobrzeg 2019

Turniej ten będzie jednym z wydarzeń organizowanych na 15 lecie klubu IKS JEZIORO Tarnobrzeg, które przypada właśnie w 2019 roku

W dniach 1-4 sierpnia 2019 roku odbędzie się kolejny raz międzynarodowy XIII Turniej Słowian w Tenisie Stołowym na Wózkach – Tarnobrzeg 2019.
Turniej ten będzie jednym z wydarzeń organizowanych na 15 lecie klubu IKS JEZIORO Tarnobrzeg, które przypada właśnie w 2019 roku.
Uczestnicy będą startować w turnieju drużynowym i turnieju indywidualnym.
1.) TURNIEJ DRUŻYNOWY (piątek)
System gry – Open klas 1-5 (drużyna 2 zawodników lub 2 zawodniczki) (podział na grupy i system pucharowy)
2.) TURNIEJ INDYWIDUALNY (sobota i niedziela)
System gry – uczestnicy będą rywalizować w 7 kategoriach. (podział na grupy i system pucharowy) lub „każdy z każdym”
OPEN KOBIET – klasa 1-5
Singiel – klasa 1
Singiel – klasa 2
Singiel – klasa 3
Singiel – klasa 4
Singiel – klasa 5
Singiel OPEN – system pucharowy 1-5 (mężczyźni, kobiety)

On 1-4 August 2019, the 13th Tournament of Slavs in Table Tennis on Wheelchairs – Tarnobrzeg 2019.
This tournament will be one of the events organized for the 15th anniversary of the IKS JEZIORO Tarnobrzeg club, which is just in 2019.
Players will start in the team tournament and individual tournament
1.) TEAM TOURNAMENT, Friday
Game System – the Open team tournament of classes 1-5. (Team is 2 players), (division into groups and cup system)
2.) INDIVIDUAL TOURNAMENT, Saturday and Sunday
Tournament system:
Game System – Participants will compete in 7 categories. (division into groups and cup system) or „everyone with each”
OPEN women – class 1-5
Single men – class 1
Single men – class 2
Single men – class 3
Single men – class 4
Single men – class 5
Single OPEN – class 1-5 (men, women) cup system

Tutaj wpisz treść…