Partnerzy XII Turnieju Słowian w Tenisie Stołowym na Wózkach – Tarnobrzeg  2018

Partnerzy, którzy dofinansowali międzynarodowy XII Turniej Słowian w Tenisie Stołowym na Wózkach – Tarnobrzeg 2018

Partnerzy, którzy dofinansowali międzynarodowy XII Turniej Słowian w Tenisie Stołowym na Wózkach – Tarnobrzeg 2018,
19-22 lipca 2018r
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
Województwo Podkarpackie „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”,
Ministerstwo Sportu i Turystyki/ Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”,
Urząd Miasta Tarnobrzeg, Powiat Niżański
link odsyłający do strony Województwa Podkarpackiego https://www.facebook.com/podkarpackie.przestrzen.otwarta/